Menu Close

Our publications

Dyplomy
 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Improvement in gait pattern after knee arthroplasty followed by proprioceptive neuromuscular facilitation physiotherapy. Adv Exp Med Biol, Springer Nature, 2018
 • Kotela A, Wilk-Frańczuk M, Jaczewska J, Żbikowski P, Łęgosz P, Ambroziak P, Kotela I. Perioperative physiotherapy for total ankle replacement in patients with inherited bleeding disorders: Outline of an algorithm. Med. Sci Monit 2016:22
 • Poboży T, Słynarski K, Sklinda K, Frel M. Ultrasound evaluation of meniscal implant extrusion, after meniscus reconstruction and impact of the extrusion on patients quality of life. Insights Imaging 2016;7(Suppl. 1):162-465.
 • Poboży T, Kielar M. A review of ultrasonographic methods for the assessment of the anterior cruciate ligament in patients with knee instability – diagnostics using a posterior approach. J Ultrason 2016;16(66):288-295
 • Poboży T, Słynarski K, Sklinda K, Frel M. Ultrasound evaluation of meniscal implant extrusion, after meniscus reconstruction and impact of the extrusion on patients quality of life. ECR 2016 Congress, Vienna 2016, DOI: 10.159
 • Poboży T, Kielar M. The use of various types of hip prostheses depending on the patient’s age and level of everyday activity. Stud Med 2015;31(3):213-222
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders evaluated using computerized dynamic posturography. A preliminary report. Medical Rehabilitation 2012; 16(2):9-15
 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Rola więzadła krzyżowego przedniego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2012; 8(1-2)
 • Jaczewska J, Rongies W, Zaleski M. Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212
 • Jaczewska J, Deszczyński J, Stolarczyk A, Nagraba Ł, Mitek T, Gosek K. Aktywność sportowa pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 38-49
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders. Preliminary report. Journal of Hearing Science, 2011;1(1):153
 
 • Kunert P., Kowalczyk P., Marchel A. Multilevel oblique corpectomy in the treatment of cervical spinal cord compression disease. Our own preliminary experience. Proceedings of the 13-th World Congress of Neurological Surgery. Editor: A. El Khamlichi, Medimond, International Proceedings Division. Bologna, Italy, 2005: 149-152.
 • Marchel A., Kunert P. Chory na nowotwór w praktyce neurochirurgicznej. Rozdział w „Onkologia w Praktyce” A.Deptała, Wyd.Lekarskie PZWL 2006r, str. 91-96.
 • Kunert P., Marchel A. Mikrochirurgiczne leczenie nadnamiotowych naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Część II – powikłania. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40: 98-105.
 • Kunert P., Marchel A. Mikrochirurgiczne leczenie nadnamiotowych naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Część I – wyniki wczesne i odległe. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40: 91-97.
 • Kunert P., Marchel A. Objawy kliniczne nadnamiotowych naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu oraz czynniki wpływające na prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40: 83-90.
 • Kunert P., Bujko M., Jaworski M., Marchel A. Śródoperacyjna angiografia w leczeniu naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008; 42, 2 (supl. 2): 183–187.
 • Kunert P., Janowski M., Zakrzewska A., Marchel A. Rapid growth of small, asymptomatic meningioma following radiosurgery. Br J Neurosurg. 2009; 23: 206-208.
 • Kunert P., Janowski M,. Zakrzewska A., Marchel A. Syringoperitoneal shunt in the treatment of syringomyelia. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009; 43: 258-262.
 • Kunert P., Janowski M., Zakrzewska A., Marchel A. Comparision of results between two different techniques of cranio-cervical decompression in patients with Chiari I malformation. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009; 43: 337-345.
 • Kunert P., Prokopienko M., Marchel A. Posterior microlaminoforaminotomy for cervical disk herniation. Neurol Neurochir Pol. 2010; 44: 375-384.
 • Kunert P., Kowalczyk P., Marchel A. Minimally invasive microscopically assisted lumbar discectomy using METRx X-Tube system. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2010; 44: 554-559.
 • Matyja E., Grajkowska W., Kunert P., Rysz A., Marchel A. Unclassified glioneuronal tumor with advanced lipidization. Brain Tumor Pathol. 2011; 28: 265-271.
 • Kunert P., Skawiński M., Marchel A. Facial nerve anastomosis in the mastoid portion using a cable graft. Case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2011; 45: 505-509.
 • Kunert P., Podgórska A., Bartoszewicz R., Marchel A. Hemihypoglossal-facial nerve anastomosis for facial nerve palsy. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2011; 45: 452-460.
 • Kunert P., Smolarek B., Marchel A. Facial nerve damage following surgery for cerebellopontine angle tumours. Prevention and comprehensive treatment. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2011; 45: 480-488.
 • Janowski M., Kunert P. Intravenous fluid administration may improve post-operative course of patients with chronic subdural hematoma: a retrospective study. PLoS One. 2012; 7(4):e35634. Epub 2012 Apr 20 (doi: 10.1371/journal.pone.0035634).
 • Dziedzic T., Kunert P., Matyja E., Ziora-Jakutowicz K., Sidoti A., Marchel A. Familial cerebral cavernous malformation. Folia Neuropathol. 2012; 50: 152-8.
 • Matyja E., Kunert P., Grajkowska W., Marchel A. Coexistence of meningioma and schwannoma in the same cerebellopontine angle in a patients with NF2. Folia Neuropathol. 2012; 50: 166-172.
 • Kunert P., Dziedzic T., Matyja E., Marchel A. Intradural chordoma mimicking a lateral sphenoid wing meningioma: a case report. Folia Neuropathol. 2012; 50: 407-412.
 • Kunert P., Matyja E., Prokopienko M., Marchel A. Radiation-induced tumours of meninges. Report on eight cases and review of the literature. Neurol Neurochir Pol. 2012; 46: 542-52.
 • Kunert P., Prokopienko M., Gola M., Dziedzic T., Jaworski M., Marchel A. Assessment of long-term results of intracranial aneurysm clipping by means of computed tomography angiography. Neurol Neurochir Pol. 2013; 47:18-26.
 • Szczepanek D., Marchel A., Moskała M., Krupa M., Kunert P., Trojanowski T. Efficacy of concomitant and adjuvant temozolomide in glioblastoma treatment. A multicentre randomized study. Neurol Neurochir Pol. 2013; 47: 101-108.
 • Prokopienko M., Kunert P., Marchel A. Unusual volume reduction of Galassi grade III arachnoid cyst following head trauma.J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2013 Dec;74 Suppl 1:e198-202.
 • Matyja E., Grajkowska W., Kunert P., Marchel A. A peculiar histopathological form of dysembryoplastic neuroepithelial tumor with separated pilocytic astrocytoma and rosette-forming glioneuronal tumor components. Neuropathology. 2014 Oct;34(5):491-8.
 • Nowak A, Dziedzic T, Czernicki T, Kunert P, Marchel A. Surgical treatment of parasagittal and falcine meningiomas invading the superior sagittal sinus. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(3):174-80.
 • Nowak A., Dziedzic T., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Surgical treatment of jugular foramen schwannomas. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(3):188-95.
 • Nowak A., Dziedzic T., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Surgical treatment of jugular foramen meningiomas. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(6):391-6.
 • Nowak A., Dziedzic T., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Falcotentorial and velum interpositum meningiomas: two distinct entities of the pineal region. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(6):397-402.
 • Kunert P., Dziedzic T., Marchel A. Learning Curve in Vestibular Schwannoma Surgery. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a068.
 • Kunert P., Podgorska A., Dziedzic T., Marchel A. Utility of Preoperative Electrophysiological Testing of the Facial Nerve in Patients with Vestibular Schwannoma. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a242.
 • Kunert P., Dziedzic T., Marchel A. Predictive Factors Influencing Facial Nerve (CNVII) Function after Vestibular Schwannoma (VS) Surgery. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a134.
 • Dziedzic T., Kunert P., Marchel A. Results of Hemihypoglossal-Facial Nerve Anastomosis in the Treatment of Facial Nerve Paralysis after Failed Stereotactic Radiosurgery for Vestibular Schwannoma. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 2014; 75 (S 02), a245.
 • Matyja E., Grajkowska W., Pucko E., Kunert P., Marchel A. Papillary glioneuronal tumor with an unusual bilateral intraventricular localization. Clin Neuropathol. 2015 January/February;34(1):6-12.
 • Nowak A., Dziedzic T., Krych P., Czernicki T., Kunert P., Marchel A. Benign versus atypical meningiomas: risk factors predicting recurrence. Neurol Neurochir Pol. 2015;49(1):1-10.
 • Czernicki T., Kunert P., Nowak A., Marchel A. Results of surgical treatment of anterior clinoidal meningiomas – our experiences. Neurol Neurochir Pol. 2015;49(1):29-35.
 • Dziedzic T., Kunert P., Krych P., Marchel A. Management and neurological outcome of spontaneous spinal epidural hematoma. J Clin Neurosci. 2015 Apr;22(4):726-9.