Menu Zamknij

Fizjoterapeuta

dr Jaczewska-Bogacka Joanna

Dr n. o zdr. Joanna Jaczewska-Bogacka

Fizjoterapeutka, Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka i Asystentka PNF
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka Manualna
Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 2007 roku pracuje z pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Największe doświadczenie ma w leczeniu chorób kręgosłupa, barku, kolana oraz dysfunkcji neurologicznych. Pracowała z zawodnikami kadry Polski różnych dyscyplin (kolarstwo, judo, kickboxing, tenis ziemny, skoki do wody, szermierka).

Prowadzi wykłady i szkolenia dla studentów fizjoterapii i medycyny. Autorka wielu publikacji naukowych. Prelegent prestiżowych kongresów naukowych. Regularnie uczestniczy w konferencjach w kraju i za granicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w specjalistycznych klinikach rehabilitacji w kraju i za granicą, m.in. Rehabilitation Hospital, Herk de Stad w Belgii, University Hospital Pellenberg w Belgii, Carolina Medical Center, Centrum Medycyny Sportowej, Klinika Lekmed, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Uczestniczyła w ponad 60 szkoleniach podyplomowych z różnych metod fizjoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów z Polski, USA, Niemiec, Anglii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Słowenii, Czech i Węgier: m.in. wszystkie stopnie PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), niemiecka szkoła terapii manualnej, rehabilitacja neurologiczna NDT Bobath, medycyna ortopedyczna Cyriaxa, terapia manualna Mulligan’a, terapia manualna Maitland’a, terapia powięziowa FDM, analiza i terapia zaburzeń chodu, medyczny trening funkcjonalny, rehabilitacja dzieci.
Prowadziła samodzielne badania naukowe na temat zaburzeń chodu wykorzystując system trójwymiarowej analizy ruchu. W badaniu opublikowanym przez Springer udowodniła skuteczność swojego autorskiego programu rehabilitacji stawu kolanowego. Za swoją rozprawę doktorską p.t. „Zastosowanie Proprioceptywnego Torowanie Nerwowo- Mięśniowego i komputerowej analizy chodu w rehabilitacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego” otrzymała wyróżnienie od rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje z ortopedami, neurologami i neurochirurgami w celu konsultowania swoich pacjentów.

Prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów w firmie Reha Plus: „Bark i Szyja – najskuteczniejsze interwencje terapeutyczne” oraz „Kolano – najskuteczniejsze interwencje terapeutyczne”.

Członek komitetu naukowego corocznej międzynarodowej konferencji Joint Preservation Congress.

Brała udział w projekcie naukowym organizowanym przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej dotyczącym budowy egzoszkieletu i jego zastosowania w rehabilitacji.

Członek International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Wystąpienia na kongresach:

2018         I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Warszawski Uniwersytet Medyczny, wystąpienie: „Współpraca specjalistów w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowego. Znaczenie badania fizjoterapeutycznego.”

2017         IV Joint Preservation Congress, wystąpienie: „How to correct gait pattern before and after knee surgery.”

2016         III Joint Preservation Congress, wystąpienie: „Czy fizjoterapeuta może zepsuć wynik operacji?”

2016         Konferencja „X Wiosna z Fizjoterapią”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prowadzenie warsztatów  p.t. „Badanie stawu kolanowego i jego interpretacja”

2015         III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”, prowadzenie wykładu p.t. „Możliwości korygowania wzorca chodu u pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego”

2015        II Joint Preservation Congress,  prezentacja badania p.t. „Analiza chodu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i jej znaczenie w procesie usprawniania”

2015         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: IX  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ”Problemy obręczy barkowej, badanie i propozycje terapii z użyciem koncepcji PNF”

2014         VII Sympozjum Naukowe CKR, wystąpienie p.t.” Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych z użyciem małych implantów”

2014         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VIII  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ” PNF w terapii zaburzeń chodu”

2014         Konferencja I Krakowskie dni PNF. Wystąpienie: Rehabilitacja pacjenta z hemiplegią prawostronną. Opis przypadku.

2012         International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association (IPNFA) Symposium, Budapeszt. Prezentacja procesu rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo- mózgowym. Opis przypadku. Organizator: IPNFA

2011         10th EFAS Congress, 2nd International Congress of Young Scientists and Students. Prezentacja badania p.t.: „The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance disfunction caused by vestibular disorders”  (nagroda specjalna)

2010        VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia otolaryngologicznego. Doniesienie wstępne.”  (zdobyte wyróżnienie)

2010        Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: IV Wiosna z Fizjoterapią. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności  specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego”  (nagroda za badanie)

2009        I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska w Warszawie. badanie p.t.:„Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem  pedobarografu Win Pod, w dwóch grupach geriatrycznych, charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną”

Publikacje naukowe:

 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Improvement in gait pattern after knee arthroplasty followed by proprioceptive neuromuscular facilitation physiotherapy. Adv Exp Med Biol, Springer Nature, 2018
 • Kotela A, Wilk-Frańczuk M, Jaczewska J, Żbikowski P, Łęgosz P, Ambroziak P, Kotela I. Perioperative physiotherapy for total ankle replacement in patients with inherited bleeding disorders: Outline of an algorithm. Med. Sci Monit 2016:22
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders evaluated using computerized dynamic posturography. A preliminary report. Medical Rehabilitation 2012; 16(2):9-15
 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Rola więzadła krzyżowego przedniego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2012; 8(1-2)
 • Jaczewska J, Rongies W, Zaleski M. Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212
 • Jaczewska J, Deszczyński J, Stolarczyk A, Nagraba Ł, Mitek T, Gosek K. Aktywność sportowa pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 38-49
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders. Preliminary report. Journal of Hearing Science, 2011;1(1):153

mgr Cybulski Andrzej

Andrzej Cybulski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Fizjoterapeuta i masażysta z 40 letnim doświadczeniem zawodowym.
Specjalizuje się w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Terapeuta manualny z certyfikatem czeskiej szkoły terapii manualnej Profesora K. Levita.
Przez wiele lat współpracował z Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji oraz Oddziałem Neurochirurgii i Neurologii Szpitala Bródnowskiego.

mgr Gosek-Ferenc Katarzyna

Katarzyna Gosek-Ferenc

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 4-letnie studia doktoranckie
Terapeutka Manualna, Terapeutka PNF
Pracownik naukowy WUM i Politechniki Warszawskiej
Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Aktywny uczestnik konferencji i szkoleń
Tłumacz kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów

Kompetencje:
• Rehabilitacja kręgosłupa i stawów obwodowych
• Postępowanie po zabiegach chirurgicznych
• Rehabilitacja wad postawy > 1 r.ż
• Rehabilitacja Neurologiczna
• Analiza chodu
• Ocena Funkcjonalna

Metody pracy:
Terapia Manualna: OMT Kaltenborn- Evjenth Concept
Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe

dr Iwański Tomasz

Tomasz Iwański

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (1992). Posiada specjalizację I i II stopnia z zakresu rehabilitacji. Otrzymał Wyróżnienie Ministra Zdrowia „Specjalista 2014”

Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Klinice Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz w CM ENEL-MED (kierownik rehabilitacji).

W latach 1996-2014 wykładowca akademicki na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie.

Jest dyplomowanym terapeutą koncepcji PNF i terapeutą manualnym.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. Członek stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Ukończone szkolenia:

 • terapia manualna OMT wg Kaltenborna Evjentha
 • proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)
 • Sling Exercise Therapy
 • Kinesiology Taping
 • Muzykoterapia w rehabilitacji
 • Kinezjologia edukacyjna Gimnastyka Mózgu
 • Pilates na piłkach
 • Pomiar i analiza sEMG  w praktyce klinicznej
 • Presoterapia
 • Bóle i zawroty głowy
 • Przepona-poprzeczny system membranowy w ujęciu neurofizjologicznym
 • Nowoczesne trendy w fizjoterapii sportowej i przygotowaniu motorycznym
 • Zasady diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Publikacje naukowe:

1. „Ergonomia w pracy stomatologa” Medical Tribune nr 12/2008

2. “Stomatolog u fizjoterapeuty” Medical  Tribune 13/2008 współautor,

3. ”Psychologiczno-społeczne aspekty bólów kręgosłupa” Postępy Rehabilitacji 1998.

4. „Fizjoprofilaktyka i edukacja wg programu Learn & Move w klasach I-III szkoły podstawowej” Wychowanie Fizyczne i Sport t 58 z.3 2014

mgr Kulesza Sergiusz


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, mgr fizjoterapii.

Zawodowo interesuje się terapią w sporcie oraz terapią po urazach sportowych. Współpracuje
z lekkoatletami jako fizjoterapeuta kadry narodowej. Zajmuje się również przygotowaniem narciarzy do sezonu zimowego.

Kompetencje:
Terapia manualna (m.in. metoda Platssman’a, Cyriax’a)
Terapia funkcjonalna w sporcie
Manipulacje i mobilizacje kręgosłupa oraz stawów obwodowych
Masaż
Kinesiotaping

mgr Mirończuk Łukasz

Łukasz Mirończuk

Magister fizjoterapii.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Na co dzień specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej: kręgosłupa i stawów obwodowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in na stanowisku młodszego asystenta w Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ibis / Sensor Clinic , w Carolina Medical Center oraz w Enel Med w Warszawie.

Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Maitland’a (Australia)

Certyfikowany Terapeuta PNF

Zna język migowy.

Szkolenia podyplomowe:

 • Terapia manualna Maitland’a (wszystkie moduły)
 • PNF
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich (moduł I-IV)
 • Kinesiology Taping

mgr Pieron Dorota


Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na co dzień pracuje zarówno z pacjentami ortopedycznymi (choroby stawów obwodowych i kręgosłupa) jak i neurologicznymi (udar mózgu, niedowłady, urazy rdzenia, spastyczność). Jej zamiłowaniem jest również praca z dziećmi z wadami postawy.

Odbyła wiele międzynarodowych szkoleń podyplomowych z zakresu:

– proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego PNF (zdany egzamin po kursie klinicznym w neurologii)

– terapii tkanek miękkich

– terapii manualnej (wg Mulligan’a)

– drenażu limfatycznego

– analizy i terapii chodu

– kinezjotapingu

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Poznańskim Centrum Rehabilitacyjnym, w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu im. W. Degi w Poznaniu, w Med Polonia w Poznaniu, w Enel Med w Warszawie oraz w Family Medica w Warszawie.

mgr Szewczyk Magdalena

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego

Absolwentka studiów podyplomowych na Warszawskiej AWF z zakresu żywienia w sporcie

W trakcie studiów osteopatycznych w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON

 

Doświadczenie zdobywała podczas staży i praktyk w szpitalu klinicznym im. A.Grucy w Otwocku, w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie, podczas pracy w klinikach warszawskich m.i.n. Fimedica, przyszpitalnej przychodni IBIS oraz Active Clinic, a także podczas dwuletniego cyklu szkoleń o tematyce ortopedycznej w ramach współpracy z Rehasport Clinic w Poznaniu. W pracy zajmuje się terapią pacjentów ortopedycznych, prowadzi treningi medyczne i treningi przygotowania motorycznego.

 

Ukończone kursy:

 • Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept
 • Dry needling- suche igłowanie
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermana
 • Kurs IMTT- badanie i terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • PNF  (Proprioceptywne torownie nerwowo-mięśniowe)
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 • Kinesiology taping
 • Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego-chirurgia i rehabilitacja
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów
 • Kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego – teoria i praktyka
 • Szkolenie Theraband Academy, Segment II – Sensomotoryka i system Gymstick w terapii,
 • Szkolenie Theraband Academy Segment I-Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical Fitness.
 • Metodyka treningu
 • Primitive Funcional Training
 • Rehabilitacja stomatologiczna. Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowa w teorii i praktyce

Publikacje:

Nagraba Ł., Mitek T., Szulwic A., Zakrzewska M., Deszczyński J.: “Leczenie pacjentów z zespołem kolana skoczka ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii”, Artroskopia i chirurgia stawów, 2011; 7(1/2).

Uczestnik konferencji i warsztatów:

„III Konferencja Spotkanie z Masażem”,

„I Kongres PNF w Polsce”,

„IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów”,

“VII Wiosna z Fizjoterapią”,

“Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacjach w obrębie stawu biodrowego“,

“Międzynarodowa konferencja sportowa Theraband & Togu Academy 2012- Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”,

„Po drugiej stronie medalu – czyli medycyna w sporcie”,

„Aktywność fizyczna na każdej recepcie”,

„Od terapii do treningu – pierwsza interdyscyplinarna konferencja”,

„III Wiosna z Fizjoterapią”.

Prywatnie całe życie związana ze sportem. Zaczynając od tenisa, przez bieganie, a sezonowo również narciarstwo, wakeboarding i kitesurfing. Obecnie sportowo najwięcej czasu poświęca na jogę, w szczególności ashtangę. Jest założycielką i właścicielką sklepu i bloga www.matata.pl

mgr Węgrzyn-Rudzińska Joanna

Joanna Węgrzyn-Rudzińska

mgr Joanna Węgrzyn-Rudzińska

Fizjoterapeutka, Absolwentka Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego

Certyfikowana Terapeutka Manualna

Certyfikowana Terapeutka Neurologiczna

Certyfikowana Terapeutka Uroginekologiczna

Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując  w krakowskich i warszawskich przychodniach rehabilitacyjnych oraz w warszawskim Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu  Klinicznym (przy ul. Banacha) na Oddziale Neurochirurgii.

Od wielu lat zajmuje się badaniem i terapią pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, powstałymi na skutek wypadków komunikacyjnych. Prowadzi rehabilitację pacjentów po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu i z polineuropatiami. Zajmuje się terapią pacjentów z bólami i urazami kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Jest jedną z najbardziej doświadczonych fizjoterapeutek w kraju pracujących z pacjentami po urazie rdzenia kręgowego. Jej dodatkową specjalizacją jest fizjoterapia w zaburzeniach układu urogenitalnego i zaburzeniach funkcjonalnych miednicy.

Jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Prowadzi szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów.

Szkolenia podyplomowe:

 • Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe PNF
 • Badanie i terapia pacjentów z chorobami neurologicznymi wg Koncepcji Bobath
 • Terapia manualna (szkoła niemiecka)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych metodą McKenziego
 • Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami układu anorektalnego i urogenitalnego

mgr Wyszyński Mateusz

Mateusz Wyszyński
mgr Wyszyński Mateusz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w Poznaniu, dyplomowany masażysta

Interesuje się fizjoterapią w sporcie i ortopedii. Zajmuję się leczeniem bólów kręgosłupa i stawów obwodowych. Stale pogłębia wiedzę na temat zapobiegania i leczenia kontuzji stawu kolanowego i barku. Współpracuje z największym klubem triathlonowym w Polsce i reprezentantami kraju w kolarstwie szosowym i torowym.

Ukończone szkolenia podyplomowe:

 • Terapia dysbalansu kręgosłupa
 • Szyja i bark – skuteczne interwencje fizjoterapeutyczne
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia punktów spustowych
 • Igłoterapia mięśniowo-powięziowa
 • Terapia narzędziowa tkanek miękkich

mgr Karpowicz Klaudia

Klaudia Karpowicz
Dietetyk kliniczny kończący studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Absolwentka fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

Jej pasją od zawsze jest ruch oraz zdrowe odżywianie.

Połączenie dwóch zawodów fizjoterapeuty oraz dietetyka pozwala na holistyczne spojrzenie na ludzki organizm.

Jako dietetyk kliniczny pomaga w przypadkach:

-cukrzyca typu I i II, cukrzyca ciężarnych, insulinooporność

-nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży oraz dorosłych

-choroby układu pokarmowego (problemy żołądkowe, jelitowe, refluks)

-choroby układu sercowo-naczyniowego

-zaburzenia hormonalne

-wspomaganie leczenia niepłodności

-choroby autoimmunologiczne (hashimoto, niedoczynność/nadczynność tarczycy, RZS, ŁZS itd.)

Poza dietetyką kliniczną kończyła kursy z dietetyki sportowej

(„Kurs Dietetyki Sportowej” oraz „Żywienie, kobieta a sport” w Akademii Dietetyki Sportowej)

Do pracy podchodzi z pełnym zaangażowaniem, stara się, aby diety były dopasowane jak najlepiej do preferencji klientów, a przede wszystkim żeby przynosiły zamierzony efekt.

 

dzieci 0-3 lata, mgr Sambor Ilona

Ilona Sambor

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, magister Fizjoterapii.

Studia podyplomowe- kierunek Przygotowanie Pedagogiczne.

Certyfikowany Terapeuta metody NDT- Bobath i Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta z najmłodszymi pacjentami w Szpitalu im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie w Zakładzie Rehabilitacji oraz na Oddziale Patologii Noworodka i Niemowlęcia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych zajmujących się wyłącznie terapią dzieci a szkolenia i kursy odbywałam u instruktorów z całego świata.

Stara się zarazić swoją pasją przyszłych fizjoterapeutów prowadząc wykłady i ćwiczenia w ramach zajęć klinicznych w jednej z warszawskich szkół wyższych.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. terapią dzieci z: asymetrią, zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami rozwojowymi, zaburzeniami neurologicznymi noworodków i niemowląt, wadami genetycznymi oraz przeprowadzaniem instruktażu pielęgnacyjnego dla rodziców.

Ukończone kursy i szkolenia:

– NDT- Bobath dla dzieci

– Integracja Sensoryczna I i II stopnia

– PNF (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)

– Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)

– Masaż Shantala

– Ocena neurorozwojowa dziecka i postępowanie fizjoterapeutyczne

– Uwarunkowania efektywności usprawniania dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

mgr Zaleski Marek

Marek Zaleski
Fizjoterapeuta z blisko 30 letnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizuje się w rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent w Klinice Neurologii CSK Akademii Medycznej przy ul. Banacha w Warszawie. Przez 11 lat pracował w USA w szpitalach i centrach rehabilitacyjnych stanu Illinois jako fizjoterapeuta, kierownik i koordynator kliniczny (m.in. Christ Hospital & Medical Ctr. Oak Lawn, IL; Ballard Rehab Ctr. Des Plaines, IL; St. Joseph Hospital, Elgin, IL) Odbył szkolenie terapii czaszkowo-krzyżowej w Instytucie Upledgera na Florydzie (www.upledger.com) oraz wiele szkoleń z metod terapii alternatywnych (Somato Emotional Release, Zero Balancing, Integracyjna Terapia Manualna).
Od roku 2002 ściśle współpracuje z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, gdzie zajmuje się problemami zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
Od 2010 jest asystentem dydaktyczno – klinicznym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Klinika Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego).

Kompetencje
• Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
• Rehabilitacja przedsionkowa
• Manewry repozycyjne w położeniowych zawrotach głowy
• Terapia w bólach kręgosłupa
• Terapia bólów głowy
• Rehabilitacja po urazach głowy i kręgosłupa

Zdaniem zespołu, w którym pracuje: „Jedyny fizjoterapeuta na świecie, który widział tak wielu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi i jest tak skuteczny w ich leczeniu”

Zdaniem pacjentów: „Wspaniały człowiek i specjalista, natychmiastowe efekty terapii”

mgr Szwedzik Anna

Szwedzik Anna
Magister fizjoterapii, certyfikowana terapeutka uroginekologiczna Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w największych klinikach. Zajmuje się przede wszystkim rehabilitacją uroginekologiczną, rehabilitacją kobiet w ciąży oraz rehabilitacją okołoporodową. Współpracuje z jednymi, z najlepszych szpitali położniczo-ginekologicznych w Warszawie i w Polsce. Prowadzi fizjoterapeutyczne moduły szkoły rodzenia oraz zajęcia fizyczne dla kobiet w ciąży. Ponadto zajmuje się zachowawczym leczeniem dysfunkcji dna miednicy oraz kompleksową terapią endometriozy.

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA:

-reedukacja i rehabilitacja struktur mięśni dna miednicy
-leczenie nietrzymania moczu, gazów, stolca
-rehabilitacja w obniżeniu narządu rodnego
-parcia naglące, pęcherz nadaktywny
-przewlekłe zaparcia
-bolesne miesiączki
-fizjoterapia przedoperacyjna i pooperacyjna

FIZJOTERAPIA POPORODOWA:

-terapia dysfunkcji kresy białej i rozejścia mięśni prostych brzucha
-terapia blizny po epizjotomii (nacięcie krocza) oraz cesarskim cięciu
-rehabilitacja bólu/rozejścia spojenia łonowego oraz bólu obręczy miedniczej i kości ogonowej
-powrót do aktywności fizycznej po porodzie
-nauka prawidłowej aktywacji mięśni dna miednicy i profilaktyka dysfunkcji dna miednicy

FIZJOTERAPIA W ENDOMETRIOZIE:

-fizjoterapia przedoperacyjna i pooperacyjna
-ból obręczy miedniczej
-aktywność fizyczna w endometriozie
-terapia blizny
-nauka technik autoterapii i autorelaksacji

FIZJOTERAPIA W CIĄŻY:

-terapia bólu kręgosłupa, obręczy miedniczej, kości ogonowej oraz bólu/rozejścia spojenia łonowego
-aktywność fizyczna w ciąży
– nauka prawidłowej aktywacji mięśni dna miednicy i profilaktyka dysfunkcji dna miednicy
-redukcja obrzęków
-korekcja złej postawy ciała
-wspomaganie terapii przy zastoju pokarmu i zapaleniu sutka

-terapia cieśni nadgarstka
-terapia płaskostopia w ciąży oraz dolegliwości bólowych w obrębie stóp

-kinesiotaping w ciąży