Menu Zamknij

Fizjoterapia neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest wskazana w przypadku takich schorzeń, jak między innymi:
udar, uraz rdzenia, uraz czaszkowo-mózgowy, polineuropatia, stwardnienie rozsiane, Parkinson, niedowład, mózgowe porażenie dziecięce, choroby nerwowo-mięśniowe.

Fizjoterapia neurologiczna polega na precyzyjnym doborze bodźców słuchowych , dotykowych, wzrokowych i wprowadzaniu ruchu w taki sposób, aby układ nerwowy zareagował jak najbardziej optymalną odpowiedzią. Bazujemy na neuroplastyczności i terapii funkcjonalnej. Nasi fizjoterapeuci pracują między innymi metodami PNF i Bobath, których skuteczność jest potwierdzona badaniami. Wierzymy, że każdy pacjent niezależnie od czasu trwania choroby jest w stanie uzyskać poprawę jeżeli fizjoterapeuta potrafi wydobyć jego potencjał.

Staramy się, aby każda godzina rehabilitacji była dla pacjenta jednocześnie przygodą i terapią, która  przybliża go do samodzielności w codziennym życiu.

Naszym celem jest nie tylko przywrócić sprawność ruchową, ale jeśli to możliwe także wspomóc pacjenta w zdobywaniu wykształcenia, pracy zawodowej, zachęcić do rozwijania hobby i budowania relacji społecznych.

To co wyróżnia Fizjo Instytut od większości ośrodków rehabilitacji to fakt, że każdy pacjent otrzymuje minimum 45 min terapii indywidualnej na leżance i dodatkowo jeżeli jego stan tego wymaga w cenie wizyty pacjent może zostać na sali rehabilitacyjnej tak długo jak jest to konieczne (aby wykonać cały program ćwiczeń, trening na przyrządach i terapię z wykorzystaniem maszyn). W praktyce wielu pacjentów spędza u nas ok 2 godzin płacąc stawkę pojedynczej wizyty.