Menu Zamknij

Fizjoterapia neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest wskazana w przypadku takich schorzeń, jak między innymi:
udar, uraz rdzenia, uraz czaszkowo-mózgowy, polineuropatia, stwardnienie rozsiane, Parkinson, niedowład, mózgowe porażenie dziecięce, choroby nerwowo-mięśniowe.

Fizjoterapia neurologiczna polega na precyzyjnym doborze bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych i wprowadzaniu ruchu w taki sposób, aby układ nerwowy zareagował jak najbardziej optymalną odpowiedzią. Bazujemy na neuroplastyczności i terapii funkcjonalnej. Nasi fizjoterapeuci pracują między innymi metodami PNF i Bobath, których skuteczność jest potwierdzona badaniami. Wierzymy, że każdy pacjent niezależnie od czasu trwania choroby jest w stanie uzyskać poprawę jeżeli fizjoterapeuta potrafi wydobyć jego potencjał.

Staramy się, aby każda godzina rehabilitacji była dla pacjenta jednocześnie przygodą i terapią, która  przybliża go do samodzielności w codziennym życiu.

Naszym celem jest nie tylko przywrócić sprawność ruchową, ale jeśli to możliwe także wspomóc pacjenta w zdobywaniu wykształcenia, pracy zawodowej, zachęcić do rozwijania hobby i budowania relacji społecznych.