Menu Zamknij

Fizjoterapeuci

mgr Cybulski Andrzej

Andrzej Cybulski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Fizjoterapeuta i masażysta z 40 letnim doświadczeniem zawodowym.
Specjalizuje się w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Terapeuta manualny z certyfikatem czeskiej szkoły terapii manualnej Profesora K. Levita.
Przez wiele lat współpracował z Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji oraz Oddziałem Neurochirurgii i Neurologii Szpitala Bródnowskiego.

mgr Gosek-Ferenc Katarzyna

Katarzyna Gosek-Ferenc

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 4-letnie studia doktoranckie
Terapeutka Manualna, Terapeutka PNF
Pracownik naukowy WUM i Politechniki Warszawskiej
Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Aktywny uczestnik konferencji i szkoleń
Tłumacz kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów

Kompetencje:
• Rehabilitacja kręgosłupa i stawów obwodowych
• Postępowanie po zabiegach chirurgicznych
• Rehabilitacja wad postawy > 1 r.ż
• Rehabilitacja Neurologiczna
• Analiza chodu
• Ocena Funkcjonalna

Metody pracy:
Terapia Manualna: OMT Kaltenborn- Evjenth Concept
Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe

dr Iwański Tomasz

Tomasz Iwański

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (1992). Posiada specjalizację I i II stopnia z zakresu rehabilitacji. Otrzymał Wyróżnienie Ministra Zdrowia „Specjalista 2014”

Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Klinice Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz w CM ENEL-MED (kierownik rehabilitacji).

W latach 1996-2014 wykładowca akademicki na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie.

Jest dyplomowanym terapeutą koncepcji PNF i terapeutą manualnym.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. Członek stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Ukończone szkolenia:

 • terapia manualna OMT wg Kaltenborna Evjentha
 • proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)
 • Sling Exercise Therapy
 • Kinesiology Taping
 • Muzykoterapia w rehabilitacji
 • Kinezjologia edukacyjna Gimnastyka Mózgu
 • Pilates na piłkach
 • Pomiar i analiza sEMG  w praktyce klinicznej
 • Presoterapia
 • Bóle i zawroty głowy
 • Przepona-poprzeczny system membranowy w ujęciu neurofizjologicznym
 • Nowoczesne trendy w fizjoterapii sportowej i przygotowaniu motorycznym
 • Zasady diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Publikacje naukowe:

1. „Ergonomia w pracy stomatologa” Medical Tribune nr 12/2008

2. “Stomatolog u fizjoterapeuty” Medical  Tribune 13/2008 współautor,

3. ”Psychologiczno-społeczne aspekty bólów kręgosłupa” Postępy Rehabilitacji 1998.

4. „Fizjoprofilaktyka i edukacja wg programu Learn & Move w klasach I-III szkoły podstawowej” Wychowanie Fizyczne i Sport t 58 z.3 2014

dr Jaczewska-Bogacka Joanna

Dr n. o zdr. Joanna Jaczewska-Bogacka

Fizjoterapeutka, Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka i Asystentka PNF
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka Manualna
Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 2007 roku pracuje z pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Największe doświadczenie ma w leczeniu chorób kręgosłupa, barku, kolana oraz dysfunkcji neurologicznych. Pracowała z zawodnikami kadry Polski różnych dyscyplin (kolarstwo, judo, kickboxing, tenis ziemny, skoki do wody, szermierka).

Prowadzi wykłady i szkolenia dla studentów fizjoterapii i medycyny. Autorka wielu publikacji naukowych. Prelegent prestiżowych kongresów naukowych. Regularnie uczestniczy w konferencjach w kraju i za granicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w specjalistycznych klinikach rehabilitacji w kraju i za granicą, m.in. Rehabilitation Hospital, Herk de Stad w Belgii, University Hospital Pellenberg w Belgii, Carolina Medical Center, Centrum Medycyny Sportowej, Klinika Lekmed, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Uczestniczyła w ponad 60 szkoleniach podyplomowych z różnych metod fizjoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów z Polski, USA, Niemiec, Anglii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Słowenii, Czech i Węgier: m.in. wszystkie stopnie PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), niemiecka szkoła terapii manualnej, rehabilitacja neurologiczna NDT Bobath, medycyna ortopedyczna Cyriaxa, terapia manualna Mulligan’a, terapia manualna Maitland’a, terapia powięziowa FDM, analiza i terapia zaburzeń chodu, medyczny trening funkcjonalny, rehabilitacja dzieci.
Prowadziła samodzielne badania naukowe na temat zaburzeń chodu wykorzystując system trójwymiarowej analizy ruchu. W badaniu opublikowanym przez Springer udowodniła skuteczność swojego autorskiego programu rehabilitacji stawu kolanowego. Za swoją rozprawę doktorską p.t. „Zastosowanie Proprioceptywnego Torowanie Nerwowo- Mięśniowego i komputerowej analizy chodu w rehabilitacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego” otrzymała wyróżnienie od rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje z ortopedami, neurologami i neurochirurgami w celu konsultowania swoich pacjentów.

Prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów w firmie Reha Plus: „Bark i Szyja – najskuteczniejsze interwencje terapeutyczne” oraz „Kolano – najskuteczniejsze interwencje terapeutyczne”.

Członek komitetu naukowego corocznej międzynarodowej konferencji Joint Preservation Congress.

Brała udział w projekcie naukowym organizowanym przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej dotyczącym budowy egzoszkieletu i jego zastosowania w rehabilitacji.

Wystąpienia na kongresach:

2018         I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Warszawski Uniwersytet Medyczny, wystąpienie: „Współpraca specjalistów w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowego. Znaczenie badania fizjoterapeutycznego.”

2017         IV Joint Preservation Congress, wystąpienie: „How to correct gait pattern before and after knee surgery.”

2016         III Joint Preservation Congress, wystąpienie: „Czy fizjoterapeuta może zepsuć wynik operacji?”

2016         Konferencja „X Wiosna z Fizjoterapią”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prowadzenie warsztatów  p.t. „Badanie stawu kolanowego i jego interpretacja”

2015         III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”, prowadzenie wykładu p.t. „Możliwości korygowania wzorca chodu u pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego”

2015        II Joint Preservation Congress,  prezentacja badania p.t. „Analiza chodu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i jej znaczenie w procesie usprawniania”

2015         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: IX  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ”Problemy obręczy barkowej, badanie i propozycje terapii z użyciem koncepcji PNF”

2014         VII Sympozjum Naukowe CKR, wystąpienie p.t.” Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych z użyciem małych implantów”

2014         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VIII  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ” PNF w terapii zaburzeń chodu”

2014         Konferencja I Krakowskie dni PNF. Wystąpienie: Rehabilitacja pacjenta z hemiplegią prawostronną. Opis przypadku.

2012         International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association (IPNFA) Symposium, Budapeszt. Prezentacja procesu rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo- mózgowym. Opis przypadku. Organizator: IPNFA

2011         10th EFAS Congress, 2nd International Congress of Young Scientists and Students. Prezentacja badania p.t.: „The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance disfunction caused by vestibular disorders”  (nagroda specjalna)

2010        VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia otolaryngologicznego. Doniesienie wstępne.”  (zdobyte wyróżnienie)

2010        Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: IV Wiosna z Fizjoterapią. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności  specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego”  (nagroda za badanie)

2009        I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska w Warszawie. badanie p.t.:„Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem  pedobarografu Win Pod, w dwóch grupach geriatrycznych, charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną”

mgr Kulesza Sergiusz


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, mgr fizjoterapii.

Zawodowo interesuje się terapią w sporcie oraz terapią po urazach sportowych. Współpracuje
z lekkoatletami jako fizjoterapeuta kadry narodowej. Zajmuje się również przygotowaniem narciarzy do sezonu zimowego.

Kompetencje:
Terapia manualna (m.in. metoda Platssman’a, Cyriax’a)
Terapia funkcjonalna w sporcie
Manipulacje i mobilizacje kręgosłupa oraz stawów obwodowych
Masaż
Kinesiotaping

mgr Mirończuk Łukasz

Łukasz Mirończuk

Magister fizjoterapii.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Na co dzień specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej: kręgosłupa i stawów obwodowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in na stanowisku młodszego asystenta w Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ibis / Sensor Clinic , w Carolina Medical Center oraz w Enel Med w Warszawie.

Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Maitland’a (Australia)

Certyfikowany Terapeuta PNF

Zna język migowy.

Szkolenia podyplomowe:

 • Terapia manualna Maitland’a (wszystkie moduły)
 • PNF
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich (moduł I-IV)
 • Kinesiology Taping

mgr Piaskowski Piotr

Piotr Piaskowski

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny.
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Specjalista w dziedzinie rehabilitacji urazów ortopedycznych z bardzo dużym doświadczeniem w leczeniu schorzeń kręgosłupa oraz kolana. Zajmuje się profesjonalną rehabilitacją po zabiegach operacyjnych, urazach sportowych oraz leczeniem przewlekłego bólu kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Certyfikowany Terapeuta Manualny. Stale poszerza swoją wiedzę na różnego rodzaju szkoleniach oraz konferencjach specjalistycznych w zakresie fizjoterapii oraz treningu motorycznego. Nauczyciel na szkoleniach dla fizjoterapeutów.

Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Kaltenborn-Evjenth
Ukończone szkolenie Krótkodźwigniowych Manipulacji Kręgosłupa wg prof. Hartmanna
Certyfikowany Terapeuta Kinetic Control Performance Stability

Dodatkowe szkolenia:
Szoklenie PNF Basic
Kinesiotaping
Szkolenie z Terapii Punktów Spustowych
Szkolenie International Academy of Orthopeadic Medicine: bark, łokieć
Szkolenie Terapia Manualna wg Cyriaxa (w trakcie)
Szkolenie Functional Movement System (FMS)

Pomysłodawca oraz prowadzący blog Fizjologika (www.fizjologika.pl)

mgr Pieron Dorota


Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na co dzień pracuje zarówno z pacjentami ortopedycznymi (choroby stawów obwodowych i kręgosłupa) jak i neurologicznymi (udar mózgu, niedowłady, urazy rdzenia, spastyczność). Jej zamiłowaniem jest również praca z dziećmi z wadami postawy.

Odbyła wiele międzynarodowych szkoleń podyplomowych z zakresu:

– proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego PNF (zdany egzamin po kursie klinicznym w neurologii)

– terapii tkanek miękkich

– terapii manualnej (wg Mulligan’a)

– drenażu limfatycznego

– analizy i terapii chodu

– kinezjotapingu

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Poznańskim Centrum Rehabilitacyjnym, w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu im. W. Degi w Poznaniu, w Med Polonia w Poznaniu, w Enel Med w Warszawie oraz w Family Medica w Warszawie.

mgr Szewczyk (Zakrzewska) Magdalena

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego

Absolwentka studiów podyplomowych na Warszawskiej AWF z zakresu żywienia w sporcie

W trakcie studiów osteopatycznych w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON

 

Doświadczenie zdobywała podczas staży i praktyk w szpitalu klinicznym im. A.Grucy w Otwocku, w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie, podczas pracy w klinikach warszawskich m.i.n. Fimedica, przyszpitalnej przychodni IBIS oraz Active Clinic, a także podczas dwuletniego cyklu szkoleń o tematyce ortopedycznej w ramach współpracy z Rehasport Clinic w Poznaniu. W pracy zajmuje się terapią pacjentów ortopedycznych, prowadzi treningi medyczne i treningi przygotowania motorycznego.

 

Ukończone kursy:

 • Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept
 • Dry needling- suche igłowanie
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermana
 • Kurs IMTT- badanie i terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • PNF  (Proprioceptywne torownie nerwowo-mięśniowe)
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 • Kinesiology taping
 • Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego-chirurgia i rehabilitacja
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów
 • Kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego – teoria i praktyka
 • Szkolenie Theraband Academy, Segment II – Sensomotoryka i system Gymstick w terapii,
 • Szkolenie Theraband Academy Segment I-Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical Fitness.
 • Metodyka treningu
 • Primitive Funcional Training
 • Rehabilitacja stomatologiczna. Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowa w teorii i praktyce

Publikacje:

Nagraba Ł., Mitek T., Szulwic A., Zakrzewska M., Deszczyński J.: “Leczenie pacjentów z zespołem kolana skoczka ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii”, Artroskopia i chirurgia stawów, 2011; 7(1/2).

Uczestnik konferencji i warsztatów:

„III Konferencja Spotkanie z Masażem”,

„I Kongres PNF w Polsce”,

„IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów”,

“VII Wiosna z Fizjoterapią”,

“Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacjach w obrębie stawu biodrowego“,

“Międzynarodowa konferencja sportowa Theraband & Togu Academy 2012- Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”,

„Po drugiej stronie medalu – czyli medycyna w sporcie”,

„Aktywność fizyczna na każdej recepcie”,

„Od terapii do treningu – pierwsza interdyscyplinarna konferencja”,

„III Wiosna z Fizjoterapią”.

Prywatnie całe życie związana ze sportem. Zaczynając od tenisa, przez bieganie, a sezonowo również narciarstwo, wakeboarding i kitesurfing. Obecnie sportowo najwięcej czasu poświęca na jogę, w szczególności ashtangę. Jest założycielką i właścicielką sklepu i bloga www.matata.pl

mgr Wyszyński Mateusz

Mateusz Wyszyński
mgr Wyszyński Mateusz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w Poznaniu, dyplomowany masażysta

Interesuje się fizjoterapią w sporcie i ortopedii. Zajmuję się leczeniem bólów kręgosłupa i stawów obwodowych. Stale pogłębia wiedzę na temat zapobiegania i leczenia kontuzji stawu kolanowego i barku. Współpracuje z największym klubem triathlonowym w Polsce i reprezentantami kraju w kolarstwie szosowym i torowym.

Ukończone szkolenia podyplomowe:

 • Terapia dysbalansu kręgosłupa
 • Szyja i bark – skuteczne interwencje fizjoterapeutyczne
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia punktów spustowych
 • Igłoterapia mięśniowo-powięziowa
 • Terapia narzędziowa tkanek miękkich