Menu Zamknij

Zespół

Zespół

dr Jaczewska-Bogacka Joanna

Dr n. o zdr. Joanna Jaczewska-Bogacka

Fizjoterapeutka, Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka i Asystentka PNF
Dyplomowana Międzynarodowa Terapeutka Manualna
Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 2007 roku pracuje z pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Największe doświadczenie ma w leczeniu chorób kręgosłupa, barku, kolana oraz dysfunkcji neurologicznych. Pracowała z zawodnikami kadry Polski różnych dyscyplin (kolarstwo, judo, kickboxing, tenis ziemny, skoki do wody, szermierka).

Prowadzi wykłady i szkolenia dla studentów fizjoterapii i medycyny. Autorka wielu publikacji naukowych. Prelegent prestiżowych kongresów naukowych. Regularnie uczestniczy w konferencjach w kraju i za granicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w specjalistycznych klinikach rehabilitacji w kraju i za granicą, m.in. Rehabilitation Hospital, Herk de Stad w Belgii, University Hospital Pellenberg w Belgii, Carolina Medical Center, Centrum Medycyny Sportowej, Klinika Lekmed, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Uczestniczyła w ponad 60 szkoleniach podyplomowych z różnych metod fizjoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów z Polski, USA, Niemiec, Anglii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Słowenii, Czech i Węgier: m.in. wszystkie stopnie PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), niemiecka szkoła terapii manualnej, rehabilitacja neurologiczna NDT Bobath, medycyna ortopedyczna Cyriaxa, terapia manualna Mulligan’a, terapia manualna Maitland’a, terapia powięziowa FDM, analiza i terapia zaburzeń chodu, medyczny trening funkcjonalny, rehabilitacja dzieci.
Prowadziła samodzielne badania naukowe na temat zaburzeń chodu wykorzystując system trójwymiarowej analizy ruchu. W badaniu opublikowanym przez Springer udowodniła skuteczność swojego autorskiego programu rehabilitacji stawu kolanowego. Za swoją rozprawę doktorską p.t. „Zastosowanie Proprioceptywnego Torowanie Nerwowo- Mięśniowego i komputerowej analizy chodu w rehabilitacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego” otrzymała wyróżnienie od rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje z ortopedami, neurologami i neurochirurgami w celu konsultowania swoich pacjentów.

Prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów w firmie Reha Plus: „Bark i Szyja – najskuteczniejsze interwencje terapeutyczne” oraz „Kolano – najskuteczniejsze interwencje terapeutyczne”.

Członek komitetu naukowego corocznej międzynarodowej konferencji Joint Preservation Congress.

Brała udział w projekcie naukowym organizowanym przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej dotyczącym budowy egzoszkieletu i jego zastosowania w rehabilitacji.

Członek International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Wystąpienia na kongresach:

2018         I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Warszawski Uniwersytet Medyczny, wystąpienie: „Współpraca specjalistów w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowego. Znaczenie badania fizjoterapeutycznego.”

2017         IV Joint Preservation Congress, wystąpienie: „How to correct gait pattern before and after knee surgery.”

2016         III Joint Preservation Congress, wystąpienie: „Czy fizjoterapeuta może zepsuć wynik operacji?”

2016         Konferencja „X Wiosna z Fizjoterapią”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prowadzenie warsztatów  p.t. „Badanie stawu kolanowego i jego interpretacja”

2015         III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”, prowadzenie wykładu p.t. „Możliwości korygowania wzorca chodu u pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego”

2015        II Joint Preservation Congress,  prezentacja badania p.t. „Analiza chodu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i jej znaczenie w procesie usprawniania”

2015         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: IX  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ”Problemy obręczy barkowej, badanie i propozycje terapii z użyciem koncepcji PNF”

2014         VII Sympozjum Naukowe CKR, wystąpienie p.t.” Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych z użyciem małych implantów”

2014         Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VIII  Wiosna z Fizjoterapią, prowadzenie warsztatów pt. ” PNF w terapii zaburzeń chodu”

2014         Konferencja I Krakowskie dni PNF. Wystąpienie: Rehabilitacja pacjenta z hemiplegią prawostronną. Opis przypadku.

2012         International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association (IPNFA) Symposium, Budapeszt. Prezentacja procesu rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo- mózgowym. Opis przypadku. Organizator: IPNFA

2011         10th EFAS Congress, 2nd International Congress of Young Scientists and Students. Prezentacja badania p.t.: „The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance disfunction caused by vestibular disorders”  (nagroda specjalna)

2010        VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia otolaryngologicznego. Doniesienie wstępne.”  (zdobyte wyróżnienie)

2010        Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: IV Wiosna z Fizjoterapią. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności  specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego”  (nagroda za badanie)

2009        I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska w Warszawie. badanie p.t.:„Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem  pedobarografu Win Pod, w dwóch grupach geriatrycznych, charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną”

Publikacje naukowe:

 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Improvement in gait pattern after knee arthroplasty followed by proprioceptive neuromuscular facilitation physiotherapy. Adv Exp Med Biol, Springer Nature, 2018
 • Kotela A, Wilk-Frańczuk M, Jaczewska J, Żbikowski P, Łęgosz P, Ambroziak P, Kotela I. Perioperative physiotherapy for total ankle replacement in patients with inherited bleeding disorders: Outline of an algorithm. Med. Sci Monit 2016:22
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders evaluated using computerized dynamic posturography. A preliminary report. Medical Rehabilitation 2012; 16(2):9-15
 • Jaczewska J, Stolarczyk A. Rola więzadła krzyżowego przedniego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2012; 8(1-2)
 • Jaczewska J, Rongies W, Zaleski M. Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212
 • Jaczewska J, Deszczyński J, Stolarczyk A, Nagraba Ł, Mitek T, Gosek K. Aktywność sportowa pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 38-49
 • Jaczewska J, Zaleski M. The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders. Preliminary report. Journal of Hearing Science, 2011;1(1):153

mgr Cybulski Andrzej

Andrzej Cybulski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Fizjoterapeuta i masażysta z 40 letnim doświadczeniem zawodowym.
Specjalizuje się w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Terapeuta manualny z certyfikatem czeskiej szkoły terapii manualnej Profesora K. Levita.
Przez wiele lat współpracował z Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji oraz Oddziałem Neurochirurgii i Neurologii Szpitala Bródnowskiego.

mgr Gosek-Ferenc Katarzyna

Katarzyna Gosek-Ferenc

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 4-letnie studia doktoranckie
Terapeutka Manualna, Terapeutka PNF
Pracownik naukowy WUM i Politechniki Warszawskiej
Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Aktywny uczestnik konferencji i szkoleń
Tłumacz kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów

Kompetencje:
• Rehabilitacja kręgosłupa i stawów obwodowych
• Postępowanie po zabiegach chirurgicznych
• Rehabilitacja wad postawy > 1 r.ż
• Rehabilitacja Neurologiczna
• Analiza chodu
• Ocena Funkcjonalna

Metody pracy:
Terapia Manualna: OMT Kaltenborn- Evjenth Concept
Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe

dr Iwański Tomasz

Tomasz Iwański

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (1992). Posiada specjalizację I i II stopnia z zakresu rehabilitacji. Otrzymał Wyróżnienie Ministra Zdrowia „Specjalista 2014”

Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Klinice Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz w CM ENEL-MED (kierownik rehabilitacji).

W latach 1996-2014 wykładowca akademicki na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie.

Jest dyplomowanym terapeutą koncepcji PNF i terapeutą manualnym.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. Członek stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Ukończone szkolenia:

 • terapia manualna OMT wg Kaltenborna Evjentha
 • proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)
 • Sling Exercise Therapy
 • Kinesiology Taping
 • Muzykoterapia w rehabilitacji
 • Kinezjologia edukacyjna Gimnastyka Mózgu
 • Pilates na piłkach
 • Pomiar i analiza sEMG  w praktyce klinicznej
 • Presoterapia
 • Bóle i zawroty głowy
 • Przepona-poprzeczny system membranowy w ujęciu neurofizjologicznym
 • Nowoczesne trendy w fizjoterapii sportowej i przygotowaniu motorycznym
 • Zasady diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Publikacje naukowe:

1. „Ergonomia w pracy stomatologa” Medical Tribune nr 12/2008

2. “Stomatolog u fizjoterapeuty” Medical  Tribune 13/2008 współautor,

3. ”Psychologiczno-społeczne aspekty bólów kręgosłupa” Postępy Rehabilitacji 1998.

4. „Fizjoprofilaktyka i edukacja wg programu Learn & Move w klasach I-III szkoły podstawowej” Wychowanie Fizyczne i Sport t 58 z.3 2014

mgr Kulesza Sergiusz


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, mgr fizjoterapii.

Zawodowo interesuje się terapią w sporcie oraz terapią po urazach sportowych. Współpracuje
z lekkoatletami jako fizjoterapeuta kadry narodowej. Zajmuje się również przygotowaniem narciarzy do sezonu zimowego.

Kompetencje:
Terapia manualna (m.in. metoda Platssman’a, Cyriax’a)
Terapia funkcjonalna w sporcie
Manipulacje i mobilizacje kręgosłupa oraz stawów obwodowych
Masaż
Kinesiotaping

mgr Mirończuk Łukasz

Łukasz Mirończuk

Magister fizjoterapii.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Na co dzień specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej: kręgosłupa i stawów obwodowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in na stanowisku młodszego asystenta w Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ibis / Sensor Clinic , w Carolina Medical Center oraz w Enel Med w Warszawie.

Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Maitland’a (Australia)

Certyfikowany Terapeuta PNF

Zna język migowy.

Szkolenia podyplomowe:

 • Terapia manualna Maitland’a (wszystkie moduły)
 • PNF
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich (moduł I-IV)
 • Kinesiology Taping

mgr Pieron Dorota


Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na co dzień pracuje zarówno z pacjentami ortopedycznymi (choroby stawów obwodowych i kręgosłupa) jak i neurologicznymi (udar mózgu, niedowłady, urazy rdzenia, spastyczność). Jej zamiłowaniem jest również praca z dziećmi z wadami postawy.

Odbyła wiele międzynarodowych szkoleń podyplomowych z zakresu:

– proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego PNF (zdany egzamin po kursie klinicznym w neurologii)

– terapii tkanek miękkich

– terapii manualnej (wg Mulligan’a)

– drenażu limfatycznego

– analizy i terapii chodu

– kinezjotapingu

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Poznańskim Centrum Rehabilitacyjnym, w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu im. W. Degi w Poznaniu, w Med Polonia w Poznaniu, w Enel Med w Warszawie oraz w Family Medica w Warszawie.

mgr Szewczyk Magdalena

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego

Absolwentka studiów podyplomowych na Warszawskiej AWF z zakresu żywienia w sporcie

W trakcie studiów osteopatycznych w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON

 

Doświadczenie zdobywała podczas staży i praktyk w szpitalu klinicznym im. A.Grucy w Otwocku, w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie, podczas pracy w klinikach warszawskich m.i.n. Fimedica, przyszpitalnej przychodni IBIS oraz Active Clinic, a także podczas dwuletniego cyklu szkoleń o tematyce ortopedycznej w ramach współpracy z Rehasport Clinic w Poznaniu. W pracy zajmuje się terapią pacjentów ortopedycznych, prowadzi treningi medyczne i treningi przygotowania motorycznego.

 

Ukończone kursy:

 • Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept
 • Dry needling- suche igłowanie
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermana
 • Kurs IMTT- badanie i terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • PNF  (Proprioceptywne torownie nerwowo-mięśniowe)
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 • Kinesiology taping
 • Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego-chirurgia i rehabilitacja
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów
 • Kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego – teoria i praktyka
 • Szkolenie Theraband Academy, Segment II – Sensomotoryka i system Gymstick w terapii,
 • Szkolenie Theraband Academy Segment I-Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical Fitness.
 • Metodyka treningu
 • Primitive Funcional Training
 • Rehabilitacja stomatologiczna. Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowa w teorii i praktyce

Publikacje:

Nagraba Ł., Mitek T., Szulwic A., Zakrzewska M., Deszczyński J.: “Leczenie pacjentów z zespołem kolana skoczka ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii”, Artroskopia i chirurgia stawów, 2011; 7(1/2).

Uczestnik konferencji i warsztatów:

„III Konferencja Spotkanie z Masażem”,

„I Kongres PNF w Polsce”,

„IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów”,

“VII Wiosna z Fizjoterapią”,

“Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacjach w obrębie stawu biodrowego“,

“Międzynarodowa konferencja sportowa Theraband & Togu Academy 2012- Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”,

„Po drugiej stronie medalu – czyli medycyna w sporcie”,

„Aktywność fizyczna na każdej recepcie”,

„Od terapii do treningu – pierwsza interdyscyplinarna konferencja”,

„III Wiosna z Fizjoterapią”.

Prywatnie całe życie związana ze sportem. Zaczynając od tenisa, przez bieganie, a sezonowo również narciarstwo, wakeboarding i kitesurfing. Obecnie sportowo najwięcej czasu poświęca na jogę, w szczególności ashtangę. Jest założycielką i właścicielką sklepu i bloga www.matata.pl

mgr Węgrzyn-Rudzińska Joanna

Joanna Węgrzyn-Rudzińska

mgr Joanna Węgrzyn-Rudzińska

Fizjoterapeutka, Absolwentka Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego

Certyfikowana Terapeutka Manualna

Certyfikowana Terapeutka Neurologiczna

Certyfikowana Terapeutka Uroginekologiczna

Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując  w krakowskich i warszawskich przychodniach rehabilitacyjnych oraz w warszawskim Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu  Klinicznym (przy ul. Banacha) na Oddziale Neurochirurgii.

Od wielu lat zajmuje się badaniem i terapią pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, powstałymi na skutek wypadków komunikacyjnych. Prowadzi rehabilitację pacjentów po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu i z polineuropatiami. Zajmuje się terapią pacjentów z bólami i urazami kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Jest jedną z najbardziej doświadczonych fizjoterapeutek w kraju pracujących z pacjentami po urazie rdzenia kręgowego. Jej dodatkową specjalizacją jest fizjoterapia w zaburzeniach układu urogenitalnego i zaburzeniach funkcjonalnych miednicy.

Jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Prowadzi szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów.

Szkolenia podyplomowe:

 • Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe PNF
 • Badanie i terapia pacjentów z chorobami neurologicznymi wg Koncepcji Bobath
 • Terapia manualna (szkoła niemiecka)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych metodą McKenziego
 • Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami układu anorektalnego i urogenitalnego

mgr Wyszyński Mateusz

Mateusz Wyszyński
mgr Wyszyński Mateusz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w Poznaniu, dyplomowany masażysta

Interesuje się fizjoterapią w sporcie i ortopedii. Zajmuję się leczeniem bólów kręgosłupa i stawów obwodowych. Stale pogłębia wiedzę na temat zapobiegania i leczenia kontuzji stawu kolanowego i barku. Współpracuje z największym klubem triathlonowym w Polsce i reprezentantami kraju w kolarstwie szosowym i torowym.

Ukończone szkolenia podyplomowe:

 • Terapia dysbalansu kręgosłupa
 • Szyja i bark – skuteczne interwencje fizjoterapeutyczne
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia punktów spustowych
 • Igłoterapia mięśniowo-powięziowa
 • Terapia narzędziowa tkanek miękkich


mgr Karpowicz Klaudia

Klaudia Karpowicz
Dietetyk kliniczny kończący studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Absolwentka fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

Jej pasją od zawsze jest ruch oraz zdrowe odżywianie.

Połączenie dwóch zawodów fizjoterapeuty oraz dietetyka pozwala na holistyczne spojrzenie na ludzki organizm.

Jako dietetyk kliniczny pomaga w przypadkach:

-cukrzyca typu I i II, cukrzyca ciężarnych, insulinooporność

-nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży oraz dorosłych

-choroby układu pokarmowego (problemy żołądkowe, jelitowe, refluks)

-choroby układu sercowo-naczyniowego

-zaburzenia hormonalne

-wspomaganie leczenia niepłodności

-choroby autoimmunologiczne (hashimoto, niedoczynność/nadczynność tarczycy, RZS, ŁZS itd.)

Poza dietetyką kliniczną kończyła kursy z dietetyki sportowej

(„Kurs Dietetyki Sportowej” oraz „Żywienie, kobieta a sport” w Akademii Dietetyki Sportowej)

Do pracy podchodzi z pełnym zaangażowaniem, stara się, aby diety były dopasowane jak najlepiej do preferencji klientów, a przede wszystkim żeby przynosiły zamierzony efekt.

 

dzieci 0-3 lata, mgr Sambor Ilona

Ilona Sambor

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, magister Fizjoterapii.

Studia podyplomowe- kierunek Przygotowanie Pedagogiczne.

Certyfikowany Terapeuta metody NDT- Bobath i Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta z najmłodszymi pacjentami w Szpitalu im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie w Zakładzie Rehabilitacji oraz na Oddziale Patologii Noworodka i Niemowlęcia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych zajmujących się wyłącznie terapią dzieci a szkolenia i kursy odbywałam u instruktorów z całego świata.

Stara się zarazić swoją pasją przyszłych fizjoterapeutów prowadząc wykłady i ćwiczenia w ramach zajęć klinicznych w jednej z warszawskich szkół wyższych.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. terapią dzieci z: asymetrią, zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami rozwojowymi, zaburzeniami neurologicznymi noworodków i niemowląt, wadami genetycznymi oraz przeprowadzaniem instruktażu pielęgnacyjnego dla rodziców.

Ukończone kursy i szkolenia:

– NDT- Bobath dla dzieci

– Integracja Sensoryczna I i II stopnia

– PNF (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)

– Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)

– Masaż Shantala

– Ocena neurorozwojowa dziecka i postępowanie fizjoterapeutyczne

– Uwarunkowania efektywności usprawniania dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

mgr Zaleski Marek

Marek Zaleski
Fizjoterapeuta z blisko 30 letnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizuje się w rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent w Klinice Neurologii CSK Akademii Medycznej przy ul. Banacha w Warszawie. Przez 11 lat pracował w USA w szpitalach i centrach rehabilitacyjnych stanu Illinois jako fizjoterapeuta, kierownik i koordynator kliniczny (m.in. Christ Hospital & Medical Ctr. Oak Lawn, IL; Ballard Rehab Ctr. Des Plaines, IL; St. Joseph Hospital, Elgin, IL) Odbył szkolenie terapii czaszkowo-krzyżowej w Instytucie Upledgera na Florydzie (www.upledger.com) oraz wiele szkoleń z metod terapii alternatywnych (Somato Emotional Release, Zero Balancing, Integracyjna Terapia Manualna).
Od roku 2002 ściśle współpracuje z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, gdzie zajmuje się problemami zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
Od 2010 jest asystentem dydaktyczno – klinicznym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Klinika Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego).

Kompetencje
• Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
• Rehabilitacja przedsionkowa
• Manewry repozycyjne w położeniowych zawrotach głowy
• Terapia w bólach kręgosłupa
• Terapia bólów głowy
• Rehabilitacja po urazach głowy i kręgosłupa

Zdaniem zespołu, w którym pracuje: „Jedyny fizjoterapeuta na świecie, który widział tak wielu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi i jest tak skuteczny w ich leczeniu”

Zdaniem pacjentów: „Wspaniały człowiek i specjalista, natychmiastowe efekty terapii”mgr Szwedzik Anna

Szwedzik Anna
Magister fizjoterapii, certyfikowana terapeutka uroginekologiczna Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w największych klinikach. Zajmuje się przede wszystkim rehabilitacją uroginekologiczną, rehabilitacją kobiet w ciąży oraz rehabilitacją okołoporodową. Współpracuje z jednymi, z najlepszych szpitali położniczo-ginekologicznych w Warszawie i w Polsce. Prowadzi fizjoterapeutyczne moduły szkoły rodzenia oraz zajęcia fizyczne dla kobiet w ciąży. Ponadto zajmuje się zachowawczym leczeniem dysfunkcji dna miednicy oraz kompleksową terapią endometriozy.

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA:

-reedukacja i rehabilitacja struktur mięśni dna miednicy
-leczenie nietrzymania moczu, gazów, stolca
-rehabilitacja w obniżeniu narządu rodnego
-parcia naglące, pęcherz nadaktywny
-przewlekłe zaparcia
-bolesne miesiączki
-fizjoterapia przedoperacyjna i pooperacyjna

FIZJOTERAPIA POPORODOWA:

-terapia dysfunkcji kresy białej i rozejścia mięśni prostych brzucha
-terapia blizny po epizjotomii (nacięcie krocza) oraz cesarskim cięciu
-rehabilitacja bólu/rozejścia spojenia łonowego oraz bólu obręczy miedniczej i kości ogonowej
-powrót do aktywności fizycznej po porodzie
-nauka prawidłowej aktywacji mięśni dna miednicy i profilaktyka dysfunkcji dna miednicy

FIZJOTERAPIA W ENDOMETRIOZIE:

-fizjoterapia przedoperacyjna i pooperacyjna
-ból obręczy miedniczej
-aktywność fizyczna w endometriozie
-terapia blizny
-nauka technik autoterapii i autorelaksacji

FIZJOTERAPIA W CIĄŻY:

-terapia bólu kręgosłupa, obręczy miedniczej, kości ogonowej oraz bólu/rozejścia spojenia łonowego
-aktywność fizyczna w ciąży
– nauka prawidłowej aktywacji mięśni dna miednicy i profilaktyka dysfunkcji dna miednicy
-redukcja obrzęków
-korekcja złej postawy ciała
-wspomaganie terapii przy zastoju pokarmu i zapaleniu sutka

-terapia cieśni nadgarstka
-terapia płaskostopia w ciąży oraz dolegliwości bólowych w obrębie stóp

-kinesiotaping w ciąży

dr n. med. Poboży Tomasz

Tomasz Poboży

Lekarz ortopeda. Doktor nauk medycznych. Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Od wielu lat, skutecznie udziela pomocy wszystkim chorym, u których doszło do różnych schorzeń, zapaleń, urazów, uszkodzeń i zmian w obrębie stawów, mięśni, nerwów i kości. Pomaga w odzyskiwaniu sprawności fizycznej i przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów, wykorzystując zarówno metody leczenia operacyjnego, jak i zachowawczego, w zależności od etapu i zaawansowania danej dolegliwości czy schorzenia. Zawsze stara się tak dobierać sposób postępowania, żeby był on jak najmniej uciążliwy dla cierpiącej osoby.

Jest doświadczonym operatorem. Rocznie przeprowadza ponad 700 operacji ortopedycznych. Wykonuje zabiegi alloplastyki (wstawienie endoprotezy) stawu kolanowego, biodrowego, skokowego i ramiennego, jak również zabiegi artroskopowe w obrębie wszystkich stawów, np. naprawę uszkodzeń łąkotek i więzadeł w stawie kolanowym, naprawę uszkodzeń pierścienia rotatorów w stawie ramiennym. Wykonuje także inne, małoinwazyjne zabiegi, jak np. implantację spacera podbarkowego u pacjentów z nienaprawialnymi uszkodzeniami pierścienia rotatorów (w znieczuleniu miejscowym i pod kontrolą USG), odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału nadgarstka, czy operacje haluksów w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych w stopie.

Od kilku lat z powodzeniem stosuje terapię z zastosowaniem komórek macierzystych, czynników wzrostu i kwasu hialuronowego. Ponadto, specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG.

Oprócz Szpitala Medicover w Warszawie, w którym operuje pacjentów od początku jego istnienia (2009), a od 2014 roku pełni w nim również funkcję koordynatora ortopedii w Klinice Chirurgii, współpracował lub współpracuje z takimi wiodącymi ośrodkami w zakresie ortopedii, jak: Carolina Medical Center w Warszawie, Klinika Lekmed w Warszawie, Szpital w Makowie Mazowieckim i Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w którym od stycznia 2017 roku pełni funkcję koordynatora Oddziału Ortopedii i operuje pacjentów – zwłaszcza trudne, urazowe i wymagające natychmiastowej pomocy przypadki.

Od ponad 15 lat jego pasją jest diagnozowanie schorzeń w obrębie stawów, z wykorzystaniem techniki ultrasonograficznej (USG). Jest ekspertem w wykonywaniu i analizie wyników badań USG narządu ruchu. Od 2003 roku wykonał kilkadziesiąt tysięcy takich badań, z wykorzystaniem różnego typu ultrasonografów. Swoją wiedzą w dziedzinie USG ortopedycznego od lat dzieli się z innymi lekarzami, prowadząc dla nich indywidualne szkolenia. Jest również kierownikiem naukowym kursów z zakresu ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego w znanych ośrodkach szkoleniowych, takich jak: CEMED w Warszawie, MSP Pakt w Katowicach, Akademia Ultrasonografii w Poznaniu. Ponadto, jest recenzentem artykułów naukowych w czasopiśmie Journal of Ultrasonography.

Przez kilkanaście lat szkolił się w swojej dziedzinie i nadal cały czas to czyni w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych, z których wymienić należy tak renomowane kliniki i ośrodki, jak: Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu CMKP im. prof. A. Grucy w Otwocku, Klinika Ortopedii w Stolzalpe w Austrii, Klinika prof. Hubego w Monachium. Swoją wiedzę w zakresie przeprowadzania alloplastyki stawu kolanowego i biodrowego rozwijał w Oxfordzie i w Stanach Zjednoczonych, u wybitnych specjalistów w tym zakresie: Adolpho Lombardiego, Harrego Schmaltz’a czy Keith’a Berenda. Odbył także wiele szkoleń i kursów w zakresie zaawansowanej chirurgii artroskopowej, m.in. kurs rekonstrukcji łąkotki z wykorzystaniem implantów kolagenowych w Tübingen w Niemczech, kurs rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego w Porto (klinika prowadzona przez dr. Da Silvę), kurs chirurgii artroskopowej stawu ramiennego i endoprotezoplastyki stawu ramiennego w Annecy we Francji (u doktora Lafosse).

Jako pierwszy w Polsce wykonał operację z użyciem preparatu JointRep™ – używanego do rekonstrukcji ubytków chrząstki (płynny polimer glukozaminy, zastyga w miejscu aplikacji tworząc bazę dla odnawiającej się chrząstki, luty 2014) oraz trzpienia Zimmer® M/L Taper Hip Prosthesis, stosowanego w alloplastyce stawu biodrowego. Prawdopodobnie jako pierwszy w Polsce wykonał operację z użyciem bezcementowej protezy stawu kolanowego z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego. Jako pierwszy na świecie w styczniu 2015 roku dokonał wszczepienia spacera podbarkowego (InSpace™ Balloon) pod kontrolą USG (artroskopia służyła jedynie do potwierdzenia prawidłowego położenia spacera), a następnie z sukcesem przeprowadził kolejne zabiegi tego typu, stosując jedynie znieczulenie miejscowe połączone z blokadą nerwu nadłopatkowego u pacjentów z nienaprawialnymi uszkodzeniami pierścienia rotatorów stawu ramiennego.


dr hab. n. med. Kotela Andrzej

Andrzej Kotela

mgr Górska Marta

Marta Górska

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuje indywidualnie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu.
Wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie na kierunku diagnoza kliniczna w praktyce psychologicznej.
Specjalizuje się w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi. Zajmuje się objawami somatycznymi, które są niespecyficzne i nie znajdują swojego uzasadnienia w badaniach medycznych (bóle kręgosłupa, nawracające bóle głowy, trudności z zajściem w ciążę, fibromialgia i inne). Prócz tego prowadzi pacjentów zmagających się z trudnościami dnia codziennego, depresją, lękiem, fobiami czy trudnościami osobowościowymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich placówkach leczenia i diagnozowania zaburzeń psychicznych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Psychiatryczny Oddział Męski z Pododdziałem Sądowym w Węgorzewie).
Oprócz diagnostyki pacjentów klinicznych pracuje również w Zakładzie Psychologii Lotniczej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej kwalifikując pod kątem funkcjonowania poznawczego  polskich pilotów wojskowych i personel lotniczy do wykonywania lotów i dalszej pracy.

lek. med. Pirko-Kotela Katarzyna

Lekarz reumatolog. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbyła w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim w Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Uczestniczyła w stażach zagranicznych, m.in. w Hospiten Hospital w Hiszpanii.

Autorka i współautorka badań, publikacji i prezentacji naukowych z zakresu schorzeń narządu ruchu, endokrynologii oraz genetyki klinicznej. Wykładowczyni akademicka.

W ramach  praktyki klinicznej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i nowoczesnymi metodami leczenia chorób reumatycznych.

Pracuje ponadto w ośrodkach opieki nad osobami starszymi, dzięki czemu zdobywa bogate doświadczenie w zakresie kompleksowego leczenia osób dotkniętych wieloma jednostkami chorobowymi.

mgr Karpowicz Klaudia

Klaudia Karpowicz
Dietetyk kliniczny kończący studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Absolwentka fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

Jej pasją od zawsze jest ruch oraz zdrowe odżywianie.

Połączenie dwóch zawodów fizjoterapeuty oraz dietetyka pozwala na holistyczne spojrzenie na ludzki organizm.

Jako dietetyk kliniczny pomaga w przypadkach:

-cukrzyca typu I i II, cukrzyca ciężarnych, insulinooporność

-nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży oraz dorosłych

-choroby układu pokarmowego (problemy żołądkowe, jelitowe, refluks)

-choroby układu sercowo-naczyniowego

-zaburzenia hormonalne

-wspomaganie leczenia niepłodności

-choroby autoimmunologiczne (hashimoto, niedoczynność/nadczynność tarczycy, RZS, ŁZS itd.)

Poza dietetyką kliniczną kończyła kursy z dietetyki sportowej

(„Kurs Dietetyki Sportowej” oraz „Żywienie, kobieta a sport” w Akademii Dietetyki Sportowej)

Do pracy podchodzi z pełnym zaangażowaniem, stara się, aby diety były dopasowane jak najlepiej do preferencji klientów, a przede wszystkim żeby przynosiły zamierzony efekt.